Agnès B. // 2018 SS Menswear // Agnès B. 重新定義法式風格的優雅!

這一季設計靈感,竟來來自於畢卡索Picasso的一張舊照片…. 最法式優雅風格男裝,非agnès b.莫屬!